Ištrinti įrašą

July 26, 2011 - 02:06 PM
antanas seibutis
-

Sveiki,
Bežiūrėdamas 1932 m. „Biržų žinias“, radau žinutę apie šachmatų simultaną Pasvalyje. Tada tai buvo Biržų apskrities dalis.
Pagarbiai
Antanas Seibutis

Biržų žinios 1932 12 18
Pasvalys domisi šachmatais

Gruodžio mėn. 18 d.'Komercijos Mokyklos salėje įvyko šachmatų simultaninis seansas. Lošė studentas teisininkas B. Beigelis prieš 7 Pasvalio stipresniuslošikus. Lošimas tęsėsi 3 valandas. Rezultatai:p. Beigelis išlošė visas 7 partijas.Seanse dalyvavo didelis skaičius
šachmatų mėgėjų.Po lošimo buvo išrinktas komitetas
šachmatų klubo steigimui, į kurį įeina:p. Pašto Viršininkas V. Žaldokas, studentasB. Beigelis ir Lietuvos Banko kasininkas Puteika.
Slaptažodis :