ISTORIJA


Šachmatai Biržuose

               1936 02 07 laikraštis „Mūsų kraštas“, leistas Šiauliuose rašė: „Vasario 1 d. atidarytas Biržuose šaulių klubas. Klube yra valgykla, bufetas, bilijardas, šachmatai, radio ir įvairių laikraščių.“

  1943 m. Biržuose įsteigtas sporto klubas "Vilkas" ir sudarytos krepšinio, lengvosios atletikos, futbolo, šachmatų, šaškių ir biliardo komandos. Prie piliakalnio klubas turėjo savo patalpas, kuriose buvo žaidžiama bi- liardą, šaškėmis ir šachmatais.

„Biržiečių tarybinis žodis“ 1945 04 14 Nr 7 rašo,kad „Kęstučio“ komanda 8:2 nugalėjo Amatų mokyklą šachmatų varžybose

  Naujosios Biržų žinios“ 1943 05 08 rašo:
Baigtos Biržų šachmatų pirmenybėse

Neseniai pasibaigusios Biržų miesto šachmatų pirmenybės davė sekančius rezuktatus:
1)Nastopka – 15 taškų, 2)Kaveckas – 12,5, 3)Paleckis – 12, 4)Šilas – 11, 5)Mackevičius – 10, 6)Mazūras – 8,5, 7)Martinaitis – 7, 8)Česnutis – 7, 9)Zablackas – 5, 10)Berdešius -2 tašku. Turnyrą pravedė Paleckis

     1948 m. rugpjūčio 7...9 d. d.  Biržuose lankėsi sporto meistras Vladas Mikėnas. Stipriausias to meto Lie- tuvos šachmatininkas skaitė paskaitą apie šachmatų istoriją ir tarptautinį turnyrą pasaulio čempiono vardui gauti, konsultavo vietinius žaidėjus. Taip pat V.Mikėnas sužaidė su biržiečiais du simultanus, viso 49 partijas. V. Graudinis, K.Snarskis ir Z.Paleckis po kartą svečią nugalėjo, o K.Dagys, L.Šmatas ir B.Dauguvietis savo par- tijas baigė lygiosiomis. Išvykdamas V.Mikėnas pažymėjo, kad čia jis sutiko rimtų ir pajėgių žaidėjų.

             1948 m. spalio 27- lapkričio 2 d. d. Biržų šachmatininkai dalyvavo Vilniuje vykusiose respublikos pirmenybėse. Pagrindiniame turnyre biržiečiai aukštų rezultatų nepasiekė, tačiau žaisdami prieš to meto geriausius Lietuvos šachmatininkus simultaną pasirodė labai gerai. Mokytojas Mykolas Styra vienintelis nugalėjo I.Vistaneckį ir sužaidė lygiosiomis su V.Mikėnu ir R.Cholmovu, o Z.Paleckis laimėjo prieš R.Višomirskį ir sužaidė lygiosiomis su V.Mikėnu.

             Stipriausias pirmojo pokario dešimtmečio Biržų miesto šachmatininkas, dar kitų vadintas "nevainikuotu" čempionu, buvo mokytojas Liudomiras Nastopka, tačiau oficialiose varžybose jis tuo metu nedalyvavo.

             1950 m vasarį buvo įsteigta Biržų miesto šachmatų sekcija ir išrinkta valdyba :

pirmininkas J.Drevinskas, pavaduotojas Mykolas Styra, reikalų vedėjas Jonas Kalvelis .Į sekciją įstojo 30 miesto šachmatininkų.

            1957 m. „Nemuno“ sporto draugijos Centro Taryba Aloyzą Paužolį paskiria Biržų šachmatų treneriu.  Nuo tada miesto šachmatų gyvenimas tapo neatsiejama jo gyvenimo dalimi. A.Paužolis pasižymėjo ne tik kaip geras žaidėjas, bet ir kaip puikus organizatorius. Jo dėka reguliariai vyko miesto pirmenybės, taurės varžybos ir daug kitų turnyrų. Nuo 1976 iki 1987 metų A.Paužolis dirbo sporto mokykloje šachmatų treneriu. Geriausi jo mokiniai buvo Emilis Šlekys, Stanislovas Šimas.

            1959 m. Biržų komanda (Liudomiras Nastopka, Jonas Kalvelis, Konstantinas Snarskis, J.Galinda ir V.Mozūra) dalyvavo Lietuvos "B" klasės pirmenybėse.

             1960 m. sausį antrą kartą Biržuose lankėsi Vladas Mikėnas. Iš 35 žaidusių simultaną biržiečių, 7 pasiekė lygiąsias (A.Paužolis, J.Kalvelis...), o Mykolas Styra laimėjo.

              1962 m. Liudomiras Nastopka pionierių namuose pradėjo mokinti žaisti šachmatais vaikus. Jo mokiniais buvo Jonas Tunkūnas, Romaldas Baltušis ir kt., ateityje ne vieną kartą tapę Biržų čempionais, žaidę miesto rinktinėje.

             1968 m  Biržų čempionu pirmą kartą tapo Pabiržės vidurinės mokyklos X klasės mokinys Emilis Šlekys.

             1970 m. Biržų šachmatų rinktinė(E.Šlekys, R.Baltušis, J.Zaramba, A.Paužolis) tapo stipriausia šachmatų komanda Aukštaitijoje ir buvo pakviesta dalyvauti Lietuvos "A" klasės pirmenybėse.

             1971 m. Biržų šachmatų rinktinė vėl iškovo teisę žaisti Lietuvos "A" klasės pirmenybėse. Rinktinę sudarė: Emilis Šlekys, Romaldas Baltušis, Jonas Kalvelis, Liubomiras Nastopka ir B. Laumaitė.

             1972 m. E.Šlekys „Nemuno“ sporto draugijos pirmenybėse užėmė III vietą.

             1973 m. E.Šlekys tapo „Nemuno“ sporto draugijos čempionu, Lietuvos taurės varžybose užėmė III vietą, o pirmenybėse- VI ir įvykdė kandidato į sporto meistrus normatyvą. Lietuvos šachmatų federacijos paskelbtame metų geriausių respublikos šachmatininkų dešimtuke biržietis buvo įrašytas šeštuoju. 

             1973 m. Biržų šachmatų rinktinė vėl iškovojo teisę žaisti Lietuvos "A" klasės pirmenybėse.

                 1975 m. tarp kandidatų ginti Lietuvos garbę VI TSRS Tautų spartakiadoje buvo ir Emilis Šlekys.

             1984 m. Biržų komanda (Stanislovas Šimas, Audrius Preidžius, Renvaldas Mackevičius, Linas Galeckas, Antanas Vinčiūnas, Aušra Šimaitė ir Edita Pečiūnaitė), vadovaujama A.Paužolio, Lietuvos jaunimo pirmenybėse žaidė tarp 8 stipriausių. Atrankinėse varžybose dalyvavo ir Gintaras Stuina.

             1992 m. Lietuvos korespondentinių šachmatų XV čempionu, surinkęs 11,5 taško iš 15 galimų, tapo biržietis inžinierius Povilas Pakėnas.

             1995 m. Lietuvos korespondentinių šachmatų XVI čempionate P.Pakėnas užėmė IV vietą, o A.Paužolis liko tryliktas.

             2005 m. tapo naujo Biržų šachmatų istorijos puslapio pradžia. Iš Šiaulių į Biržus persikėlus gyventi ir dirbti treneriui Raimondui Paliulioniui, miesto sporto mokykloje atkurtas šachmatų skyrius ,  o 2005 m. balandžio 4 dieną įsteigtas Biržų šachmatų klubas. 


                                                 Faktus ir žinias surinko ir apibendrino Gaivaldas Jukna,

                                                              ačiū už suteiktą informaciją Antanui Seibučiui.

 P.S. Laukiame visų šachmatininkų prisiminimų  , kurie padės papildyti čia surašytą šachmatų istoriją Biržuose .


© 2005 RL. Biržai. Svetainės priežiūra: