Šiaurės Lietuvos taurė 2010
(Biržai, 2010.02.12-14)

TURNYRO ORGANIZATORIAI IR RĖMĖJAI

Biržų rajono savivaldybės
ku
ltūros ir sporto skyrius

Biržų „Aušros“ vid. m-kla

 Norfa

p. Vytautas Stasys ČIUPLINSKAS 

 

 


NUOSTATAI
TURNYRAS A (g. 1996 - 1999 m.) TURNYRAS B (g. 2000 m. ir j.)