Tvirtinu:
LŠF direktorė L.Domarkaitė

2007 09 06 LŠF tarybos nutarimas

2007/2008 m. Lietuvos šachmatų lygos

NUOSTATAI

 

I. Bendroji dalis

1. Organizatorius
Lietuvos šachmatų aukščiausiąją ir pirmąją lygas (toliau LŠL) organizuoja Lietuvos šachmatų federacija (toliau LŠF).

2. Tikslai
Populiarinti šachmatų sportą Lietuvoje, sudaryti prielaidas klubų komandoms varžytis tarpusavyje, išaiškinti pajėgiausias komandas, atstovausiančias Lietuvai 2008 m. Europos klubų taurės varžybose.

3. Varžybų vieta
Lietuvos šachmatų lygos komandų dalyvių miestai. Kiekvieno mačo tiksli varžybų vieta skelbiama atskirai, po paraiškų pateikimo termino pagal deklaruotas komandų žaidimo vietas, nurodytas paraiškose.

II. Dalyviai, jų teisės ir pareigos


4. Dalyviai

Dalyvauja šalies klubų, kurie yra Lietuvos šachmatų federacijos nariai, komandos.

5. Dalyvavimo sąlygos
Pateikti paraiškas ir dalyvauti lygos varžybose turi teisę klubai, neturintys mokestinių įsiskolinimų LŠF ir sumokėję LŠL dalyvavimo mokestį.
Komandos dalyvavimo mokestis yra 300 litų. Mokestis turi būti sumokėtas iki 2007 09 20. Komandų, atstovaujančių tam pačiam klubui skaičius neribojamas.

Kelionės, nakvynės ir kitas su dalyvavimu lygoje susijusias išlaidas apmoka klubai, kurių komandos dalyvauja LŠL, arba komandas komandiruojančios organizacijos.

6. Komandos sudėtis
Komandos sudėtis - 4 bendros ir 1 moterų lenta.

Paraiškoje galima nurodyti iki 10 komandos narių – 8 bendras lentas ir 2 moterų lentas. Lentų eilės tvarka atskiruose mačuose išdėstoma pagal komandos narių eilės seką paraiškoje. Moterų lentose nurodytos komandos narės negali žaisti prie bendrų lentų.

Tas pats žaidėjas (žaidėja) gali būti tik vienos komandos paraiškoje ir LŠL sezono metu atstovauti tik vieną komandą.

LŠL sezono metu komandos sudėtį galima keisti (papildyti neviršijant maksimalaus komandos narių skaičiaus) nuo 2007 12 17 iki 2008 01 04. Keitimo (papildymo) mokestis - 100 Lt už kiekvieną keičiamą žaidėją sumokamas iki 2008 01 04. Keisti galima 1 moterų ir 2 bendras lentas. Keičiami (papildomi) žaidėjai įtraukiami į komandos sudėtį bet kurioje lentoje, nekeičiant kitų lentų išdėstymo sekos. Kitu LŠL sezono metu komandos sudėties ir lentų išdėstymo sekos keisti negalima (išskyrus išimtinius atvejus, tokius kaip liga ar gyvenamosios vietos keitimas).

Leidžiama komandos paraiškose turėti po du legionierius (užsienio šalių piliečius), tačiau atskiruose mačuose gali dalyvauti tik po vieną legionierių. Mokestis už vieno legionieriaus dalyvavimą – 100 litų (už licenciją), sumokama iki LŠL sezono pradžios. Registruojant legionierius LŠL komisarui privaloma pateikti jų pačių sutikimus.

7. Dalyvių teisės ir pareigos

LŠF įsipareigoja nekeisti nuostatų prasidėjus sezonui.

LŠL komisaras įsipareigoja iš anksto informuoti visų komandų dalyvių kapitonus apie visus pasikeitimus.

Komandos įsipareigoja nepraleidinėti LŠL mačų.
Šeimininkų komanda privalo pasirūpinti tinkama varžybų vieta, inventoriumi (šachmatais,  laikrodžiais), mačų teisėjais. Pakeisti žaidimo vietą komanda gali ne vėliau kaip per 5 dienas iki mačo datos ir apie tai iš karto raštu informuoti varžovų komandos kapitoną ir LŠL komisarą.

Šeimininkų komanda, LŠL komisaro prašymu, turi užtikrinti LŠL rėmėjų reklamą mačo metu, bei stengtis užtikrinti mačo nušvietimą vietinėse masinėse informavimo priemonėse.

Pasibaigus mačui, bet ne vėliau kaip per valandą, abiejų komandų kapitonai (jeigu kapitonas nedalyvauja – pirmoje lentoje žaidžiantis komandos narys) privalo pranešti rezultatus LŠL komisarui  nurodytais telefonais ir ne vėliau kaip per 24 valandas pateikti informaciją elektroniniu paštu.

Šeimininkų komanda privalo per vieną savaitę atsiųsti mačo protokolą su kapitonų ir teisėjo parašais (jeigu nedalyvauja kapitonas, turi būti komandos nario, žaidžiančio pirmoje lentoje parašas) ir  elektroniniame *.pgn formate atsiųsti partijas LŠL komisarui.

8. Sankcijos už įsipareigojimų nevykdymą

LŠL dalyviams nesilaikant įsipareigojimų LŠL komisaras atitinkamų komandų atžvilgiu gali imtis šių sankcijų:

Įspėjimas.

Piniginė bauda iki 300 litų.

Pašalinimas iš LŠL.


III. VARŽYBOS

9. Varžybų sistema


Aukščiausioji lyga

Aukščiausioje Lietuvos šachmatų lygoje dalyvauja 10 komandų.
Aukščiausioje 2007/2008 m. Lietuvos šachmatų lygoje turi teisę dalyvauti 8 komandos, užėmusios 1-8 vietas 2006/2007 m. Lietuvos šachmatų lygoje.

Taip pat dalyvauti turi teisę kitos dvi komandos, kurių 4 bendrų ir 1 moterų lentos reitingo vidurkis yra aukščiausias tarp pateikusiųjų paraiškas dėl dalyvavimo lygoje.

Atsisakius bet kuriai iš komandų šios teisės, dalyvauti 2007/2008 m. Aukščiausioje šachmatų lygoje kviečiama aukščiausią reitingo vidurkį turinti komanda, pateikusi paraišką iki nurodytos datos ir įvykdžiusi visas dalyvavimo sąlygas. Tokiu atveju skaičiuojamas 4 bendrų ir 1 moterų lentos reitingo vidurkis.

Varžybos vykdomos ratų sistema.
Aštuonios ekipos, geriausiai pasirodžiusios aukščiausioje LŠL 2007/2008 m. sezone, išlaiko teisę kitą sezoną dalyvauti aukščiausioje Lietuvos šachmatų lygoje.

Komanda, užėmusi 10-ąją vietą netenka teisės žaisti 2008/2009 m. Lietuvos šachmatų aukščiausioje lygoje ir pereina į pirmąją lygą.

Komanda, aukščiausioje lygoje užėmusi 9-ąją vietą pagal LŠL tvarkaraštį žaidžia mačą su pirmosios lygos antrąją vietą užėmusia komanda. Šio mačo komanda nugalėtoja iškovoja teisę dalyvauti 2008/2009 aukščiausioje lygoje.

Priklausomai nuo komandos starto numerio varžybų lentelėje mačus komandos žaidžia namuose arba išvykoje (svečių komandos 1-oji lenta žaidžia baltosiomis figūromis).

Kiekvieno mačo paraiškos su dalyvaujančiais žaidėjais pateikiamos prieš prasidedant mačui.

Pirmoji lyga

Pirmojoje 2007/2008 m. Lietuvos šachmatų lygoje turi teisę dalyvauti 8  komandos, užėmusios 8-16 vietas 2006/2007 m. Lietuvos šachmatų lygoje.

2007/2008 m. pirmojoje šachmatų lygoje kviečiamos dalyvauti kitos aukščiausią reitingo vidurkį turinčios komandos, pateikusios paraiškas iki nurodytos datos ir įvykdžiusios visas dalyvavimo sąlygas. Tokiu atveju skaičiuojamas 4 bendrų ir 1  moterų lentos reitingo vidurkis.

Esant poreikiui, gali būti suformuota trečioji Lietuvos šachmatų lyga su analogiška komandų perėjimo į atitinkamai aukštesnę ar žemesnę lygą sistema.

Komanda, užėmusi 1-ąją vietą pirmojoje lygoje iškovoja teisę dalyvauti 2008/2009 m. Lietuvos šachmatų aukščiausioje lygoje.


Jei žaidėjas, registruotas mače, vėluoja daugiau nei vieną valandą, jam užskaitomas pralaimėjimas. Jei trys vienos komandos žaidėjai, registruoti mače, vėluoja daugiau nei vieną valandą, žaidžiamos mačo partijos (rezultatai) anuliuojamos ir komandai užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:5. Mače nedalyvaujančiai komandai (be pateisinamos priežasties) taip pat užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:5. Abiem paskutiniais atvejais tolesnį nedalyvavusios komandos likimą lygoje sprendžia LŠL komisaras.

Aštuonios ekipos, geriausiai pasirodžiusios pirmojoje LŠL 2007/2008 m. sezone, išlaiko teisę kitą sezoną dalyvauti pirmojoje Lietuvos šachmatų lygoje.

10. Reglamentas
Varžybos vykdomos pagal FIDE šachmatų taisykles.

Laiko kontrolė - 1 val. 30 min. iki partijos pabaigos po kiekvieno ėjimo pridedant po 30 sekundžių. 
Turnyras registruojamas FIDE.

11. Tvarkaraštis
LŠL varžybos vykdomos 2007 m. rugsėjo – 2008 m. balandžio mėnesiais.

01, 02 ratas 2007 rugsėjo 29-30 d.
03 ratas 2007 spalio 14 d.
04 ratas 2007 lapkričio 11 d.
05 ratas 2007 gruodžio 02 d.
06 ratas 2008 sausio 20 d.
07 ratas 2008 vasario 10 d.
08, 09 ratas 2008 kovo 15-16 d.
Pereinamieji LŠL mačai (mačas) vykdomi 2008 balandžio 04 d.

Mačų datos gali būti pakoreguotos atsižvelgiant į 2007 m. ir 2008 m. Lietuvos šachmatų federacijos varžybų kalendorių.

12. Varžybų laikas
13 valanda, jeigu komandos nesusitaria kitaip (bet ne vėliau kaip 14 val.). Susitarus komandoms, ir raštu informavus LŠL komisarą, atskiri LŠL mačai gali būti žaidžiami anksčiau. Paskutiniai du LŠL mačai yra neperkeliami. Komisaras pasilieka teisę pakeisti atskirų mačų datą (esant objektyvioms priežastims), ne mažiau kaip savaitę prieš mačą raštu informuodamas apie tai dalyvaujančių komandų kapitonus.

13. Nugalėtojų nustatymas
Laimi komanda, surinkusi daugiausiai taškų už mačus (už pergalę skiriami du taškai, už lygiąsias – vienas taškas). Taškų lygybės atveju, vietos nustatomos pagal papildomus rodiklius: 1) pagal visus komandos surinktus taškus, 2) tarpusavio rezultatą, 3) komandos surinktus taškus (eilės tvarka) prie I–os lentos, II, V (moterų), III, IV lentos.

14. Apdovanojimai

Apdovanojimai teikiami Lietuvos aukščiausios lygos nugalėtojams.

Minimalus prizinis fondas – 100% mokesčių surinktos sumos. (I vieta –  50%, II vieta - 30%, III vieta - 20%).

Esant galimybei prizinis fondas gali būti  padidintas. Piniginiai prizai pervedami į prizines vietas užėmusių komandų klubų sąskaitas.
I vieta LŠL taurė + komandos nariams medaliai ir diplomai (reikia sužaisti ne mažiau kaip 3 partijas).
II vieta komandos nariams medaliai ir diplomai (reikia sužaisti ne mažiau kaip 3 partijas).
III vieta komandos nariams medaliai ir diplomai (reikia sužaisti ne mažiau kaip 3 partijas).
Aukščiausios Lietuvos lygos komanda nugalėtoja įgyja teisę atstovauti Lietuvai 2008 m. Europos klubų taurės (vyrų ir moterų) varžybose. Antrąją vietą užėmusi komanda įgyja teisę atstovauti Lietuvai 2008 m. Europos klubų taurės (vyrų) varžybose.
 
15. Registracija, paraiškos:
Apie dalyvavimą lygoje prašome pranešti Lietuvos šachmatų federacijai iki 2007 m. rugsėjo 20 d.

Paraiškos teikiamos raštu Lietuvos šachmatų federacija, a/d 18, LT-01002 Vilnius arba el.paštu info@chessfed.lt .

Paraiškoje prašome nurodyti iki 10 komandos narių: 8 bendrus ir 2 moteris. Dalyvius paraiškoje prašome nurodyti lentų eilės tvarka: vardą, pavardę, gimimo datą  metus, FIDE reitingą, tikslų komandos pavadinimą, komandos kapitono telefono numerį, pašto ir elektroninio pašto adresą (oficialius komandos kontaktinius duomenis). Komandos turi nurodyti naudojamo pavadinimo trumpinį.

Paraiškoje komandos privalo nurodyti vietos adresą, kurioje bus žaidžiami LŠL  mačai.
Taip pat reikia atsiųsti komandos teisėjų sąrašą (1-3 asmenys). Teisėjai spręs ginčytinas situacijas bei kartu su kapitonais pasirašys mačų protokolus.

IV. PAPILDOMA INFORMACIJA

16. Informacija

Komandų, pateikusių paraiškas dėl dalyvavimo LŠL, kapitonų susirinkimas vyks 2007 m. rugsėjo 22 d. 12.00 val. (šeštadienį) Vilniuje (J.Basanavičiaus g. 29-3).
Susirinkimas tvirtina apeliacinę komisiją.
Informacija apie LŠL skelbiama Lietuvos šachmatų federacijos svetainėje www.chessfed.lt.

Informaciją apie rezultatus teikia LŠL komisaras Raimondas Paliulionis.
El.paštas r.paliulionis@gmail.com , tel. +370 612 68508, faks.: +370 36429, adresas Agaro g.1, LT-41110 Biržai.