Tvirtinu:
LŠF prezidentas
Gediminas Adolfas Paviržis
2008 11 04


2008/2009 m. Lietuvos šachmatų lygos

NUOSTATAI


I. BENDROJI DALIS

1. Organizatoriai

Lietuvos šachmatų aukščiausiąją, pirmąją ir antrąją lygas (toliau LŠL) organizuoja Lietuvos šachmatų federacija (toliau LŠF). Visokeriopą pagalbą organizuojant teikia VšĮ „Nacionalinė šachmatų lyga“.

2. Rėmėjai

2008/2009 m. Lietuvos šachmatų lygos rėmėjai - VšĮ „Nacionalinė šachmatų lyga“.
2008/2009 m. Lietuvos šachmatų lygos prezidentas – Kęstutis Šilauskas.

3. Varžybų vykdytojai

2008/2009 m. Lietuvos šachmatų lygos direktorius – Virginijus Grabliauskas.
2008/2009 m. Lietuvos šachmatų lygos komisaras – Raimondas Paliulionis.
Vykdytojų kontaktai nurodyti šių nuostatų 19 punkte.

4. Tikslai

Populiarinti šachmatų sportą Lietuvoje, sudaryti prielaidas klubų komandoms varžytis tarpusavyje, išaiškinti pajėgiausias komandas, atstovausiančias Lietuvai 2009 m. Europos klubų taurės varžybose.

5. Varžybų vieta

Lietuvos šachmatų lygos komandų dalyvių miestai. Kiekvieno mačo tiksli varžybų vieta skelbiama atskirai, po paraiškų pateikimo termino pagal deklaruotas komandų žaidimo vietas, nurodytas paraiškose. Aukščiausiosios lygos pirmieji du ir paskutinieji du ratai vykdomi Vilniuje.

II. DALYVIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6. Dalyviai

Dalyvauja šalies klubų, kurie yra Lietuvos šachmatų federacijos nariai, komandos.

7. Dalyvavimo sąlygos

Pateikti paraiškas ir dalyvauti lygos varžybose turi teisę klubai, neturintys mokestinių įsiskolinimų Lietuvos šachmatų federacijai ir sumokėję 2008/2009 m. Lietuvos šachmatų lygos dalyvavimo mokestį.
Komandos dalyvavimo mokestis yra 300 litų. Mokestis turi būti sumokėtas iki 2008 10 31. Komandų, atstovaujančių tam pačiam klubui skaičius neribojamas.
Kelionės, nakvynės ir kitas su dalyvavimu lygoje susijusias išlaidas apmoka klubai, kurių komandos dalyvauja LŠL arba komandas komandiruojančios organizacijos.

8. Komandos sudėtis

Komandos sudėtis - 4 bendros ir 1 moterų lenta.
Paraiškoje galima nurodyti iki 14 komandos narių – 10 bendrųjų lentų ir 4 moterų lentas. Lentų eilės tvarka atskiruose mačuose išdėstoma pagal komandos narių eilės seką paraiškoje. Moterų lentose nurodytos komandos narės negali žaisti prie bendrų lentų.
Tas pats žaidėjas (žaidėja) gali būti tik vienos komandos paraiškoje ir 2008/2009 m. LŠL sezono metu atstovauti tik vieną komandą.
2008/2009 m. LŠL sezono metu komandos sudėtį galima keisti (papildyti neviršijant maksimalaus komandos narių skaičiaus) nuo 2008 12 15 iki 2009 01 07 (imtinai). Keitimo (papildymo) mokestis - 100 Lt už kiekvieną keičiamą žaidėją sumokamas iki 2009 01 07 (imtinai). Keisti galima 1 moterų ir 2 bendras lentas. Keičiami (papildomi) žaidėjai įtraukiami į komandos sudėtį bet kurioje lentoje, nekeičiant kitų lentų išdėstymo sekos. Kitu LŠL sezono metu komandos sudėties ir lentų išdėstymo sekos keisti negalima.
Leidžiama komandos paraiškose turėti po tris legionierius (užsienio šalių federacijų atstovus). Atskiruose mačuose gali dalyvauti daugiausiai du legionieriai su sąlyga, kad vienas iš jų žaidžia prie moterų lentos. Mokestis už vieno legionieriaus dalyvavimą – 200 litų (už licenciją), sumokama iki 2008 11 07. Komandos, kurių paraiškose nurodyti legionieriai, LŠL komisarui privalo pateikti pačių legionierių sutikimus.

9. Dalyvių teisės ir pareigos

LŠF įsipareigoja nekeisti varžybų nuostatų prasidėjus sezonui.
LŠL komisaras įsipareigoja iš anksto informuoti visų komandų dalyvių kapitonus apie visus pasikeitimus.
Komandos įsipareigoja nepraleidinėti LŠL mačų.
Šeimininkų komanda privalo pasirūpinti tinkama varžybų vieta, inventoriumi (šachmatais, laikrodžiais), mačų teisėjais. Pakeisti žaidimo vietą komanda gali ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki mačo datos ir apie tai iš karto raštu informuoti varžovų komandos kapitoną ir LŠL komisarą.
Šeimininkų komanda, LŠL komisaro prašymu, turi užtikrinti LŠL rėmėjų reklamą mačo metu, bei stengtis užtikrinti mačo nušvietimą vietinėse masinėse informavimo priemonėse.
Pasibaigus mačui, bet ne vėliau kaip per valandą, abiejų komandų kapitonai (jeigu kapitonas nedalyvauja – pirmoje lentoje žaidžiantis komandos narys) privalo pranešti rezultatus LŠL komisarui nurodytu telefono numeriu ir ne vėliau kaip per 24 valandas pateikti informaciją elektroniniu paštu.
Šeimininkų komanda privalo per dvi dienas išsiųsti mačo protokolą su kapitonų ir teisėjo parašais (jeigu nedalyvauja kapitonas, turi būti komandos nario, žaidžiančio pirmoje lentoje parašas) ir elektroniniame *.pgn formate atsiųsti partijas LŠL komisarui.

10. Sankcijos už įsipareigojimų nevykdymą

LŠL dalyviams nesilaikant įsipareigojimų LŠL komisaras atitinkamų klubų atžvilgiu gali imtis šių sankcijų:

   A. Įspėjimas.
   B. Piniginė bauda iki 300 litų.
   C. Pašalinimas iš LŠL.
 
III. VARŽYBOS

11. Varžybų sistema

Aukščiausioji lyga

Aukščiausioje Lietuvos šachmatų lygoje dalyvauja 10 komandų.
2008/2009 m. aukščiausioje Lietuvos šachmatų lygoje dalyvauti turi teisę 8 komandos, užėmusios 1-8 vietas 2007/2008 m. aukščiausioje Lietuvos šachmatų lygoje.
Taip pat dalyvauti turi teisę 2007/2008 m. pirmosios Lietuvos šachmatų lygos komanda nugalėtoja bei 2007/2008 m. pereinamojo LŠL mačo komanda nugalėtoja.
Atsisakius bet kuriai iš komandų šios teisės, dalyvauti 2008/2009 m. aukščiausioje Lietuvos šachmatų lygoje kviečiama aukščiausią vietą 2007/2008 m. pirmojoje lygoje užėmusi komanda.  
Varžybos vykdomos ratų sistema.
Aštuonios ekipos, geriausiai pasirodžiusios aukščiausioje LŠL 2007/2008 m. sezone, išlaiko teisę kitą sezoną dalyvauti aukščiausioje Lietuvos šachmatų lygoje.
Komanda, užėmusi 10-ąją vietą netenka teisės žaisti 2009/2010 m. Lietuvos šachmatų aukščiausioje lygoje ir pereina į pirmąją lygą.
Komanda, aukščiausioje lygoje užėmusi 9-ąją vietą pagal LŠL tvarkaraštį žaidžia mačą su pirmosios lygos antrąją vietą užėmusia komanda. Šio mačo komanda nugalėtoja iškovoja teisę dalyvauti 2009/2010 aukščiausioje lygoje. Šio mačo vieta nustatoma burtų keliu. Mačo šeimininkų komandos pirmoji lenta žaidžia juodosiomis figūromis.
Priklausomai nuo komandos starto numerio varžybų lentelėje mačus komandos žaidžia namuose arba išvykoje (svečių komandos 1-oji lenta žaidžia baltosiomis figūromis).
Kiekvieno mačo komandų paraiškos su dalyvaujančiais žaidėjais pateikiamos 15 min. prieš prasidedant mačui.

Pirmoji lyga

Pirmojoje 2008/2009 m. Lietuvos šachmatų lygoje turi teisę dalyvauti 8 komandos, užėmusios 2 - 9 vietas 2007/2008 m. pirmojoje Lietuvos šachmatų lygoje ir viena komanda, kuri 2007/2008 m. aukščiausioje Lietuvos šachmatų lygoje užėmė 10-ąją vietą.
Komanda, užėmusi 1-ąją vietą pirmojoje lygoje iškovoja teisę dalyvauti 2009/2010 m. Lietuvos šachmatų aukščiausioje lygoje.
Antrąją – devintąją vietas 2008/2009 m. pirmojoje LŠL užėmusios ekipos išlaiko teisę kitą sezoną dalyvauti pirmojoje Lietuvos šachmatų lygoje.

Antroji lyga

Esant poreikiui, gali būti suformuota antroji Lietuvos šachmatų lyga su analogiška komandų perėjimo į atitinkamai aukštesnę ar žemesnę lygą sistema.
Antrosios šachmatų lygos komandų skaičius yra ribotas – 10 komandų. Esant daugiau paraiškų, kviečiamos aukščiausią reitingo vidurkį turinčios komandos.
Tokiu atveju skaičiuojamas pirmųjų 4 bendrų ir 1 moterų lentos reitingo vidurkis.

Jei žaidėjas, registruotas mače, vėluoja daugiau nei vieną valandą, jam užskaitomas pralaimėjimas. Jei trys vienos komandos žaidėjai, registruoti mače, vėluoja daugiau nei vieną valandą, žaidžiamos mačo partijos (rezultatai) anuliuojamos ir komandai užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:5. Mače nedalyvaujančiai komandai (be pateisinamos priežasties) taip pat užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:5. Abiem paskutiniais atvejais tolesnį nedalyvavusios komandos likimą lygoje sprendžia LŠL komisaras.

12. Reglamentas

Varžybos vykdomos pagal FIDE šachmatų taisykles.
Laiko kontrolė - 1 val. 30 min. iki partijos pabaigos po kiekvieno ėjimo pridedant po 30 sekundžių. 
Visų 2008/2009 m. Lietuvos šachmatų lygoje sužaistų partijų rezultatų ataskaita siunčiama FIDE. Rezultatų ataskaitoje FIDE fiksuojamas 2008 10 01 d. dalyvių reitingas.

13. Tvarkaraštis

LŠL varžybos vykdomos nuo 2008 m. lapkričio 08 iki 2009 m. kovo 15 d.
1, 2 ratas 2008 lapkričio 08-09 d.
3 ratas 2008 gruodžio 07 d.
4 ratas 2008 gruodžio 14 d.
5 ratas 2009 sausio 11 d.
6 ratas 2009 vasario 08 d.
7 ratas 2009 kovo 01 d.
8, 9 ratas 2009 kovo 14-15 d.d.
Pereinamieji LŠL mačai (mačas) vykdomi 2009 kovo 22 d.
Mačų datos gali būti pakoreguotos atsižvelgiant į 2008 m. ir 2009 m. Lietuvos šachmatų federacijos varžybų kalendorių.

14. Varžybų laikas

Visų mačų, išskyrus 8-ąjį ir 9-ąjį, pradžia yra 13.00 valanda, jeigu komandos nesusitaria kitaip (bet ne vėliau kaip 14.00 val.). Susitarus komandoms, ir raštu informavus LŠL komisarą, atskiri LŠL mačai gali būti žaidžiami anksčiau. Paskutiniai du LŠL mačai yra neperkeliami ir turi būti žaidžiami pagal tvarkaraštį. Komisaras pasilieka teisę pakeisti atskirų mačų datą (esant objektyvioms priežastims), ne mažiau kaip savaitę prieš mačą raštu informuodamas apie tai dalyvaujančių komandų kapitonus.

15. Nugalėtojų nustatymas

Laimi komanda, surinkusi daugiausiai taškų už mačus (už pergalę skiriami du taškai, už lygiąsias – vienas taškas). Taškų lygybės atveju, vietos nustatomos pagal papildomus rodiklius: 1) pagal visus komandos surinktus taškus, 2) tarpusavio rezultatą, 3) komandos surinktus taškus (eilės tvarka) prie I–os lentos, II, V (moterų), III, IV lentos.

16. Apdovanojimai

Apdovanojimai ir piniginiai prizai teikiami Lietuvos aukščiausios lygos nugalėtojams.
Prizinis fondas – 100% mokesčių surinktos sumos + dar tiek pat prideda varžybų rėmėjai VšĮ „Nacionalinė šachmatų lyga“. (I vieta – 50%, II vieta - 30%, III vieta - 20%).
Esant galimybei prizinis fondas gali būti padidintas. Piniginiai prizai pervedami į prizines vietas užėmusių komandų klubų sąskaitas.

I vieta LŠL taurė + komandos nariams medaliai ir diplomai (reikia sužaisti ne mažiau kaip 3 partijas).
II vieta komandos nariams medaliai ir diplomai (reikia sužaisti ne mažiau kaip 3 partijas).
III vieta komandos nariams medaliai ir diplomai (reikia sužaisti ne mažiau kaip 3 partijas).
Aukščiausios Lietuvos šachmatų lygos komanda nugalėtoja įgyja teisę atstovauti Lietuvai 2009 m. Europos klubų taurės (vyrų ir moterų) varžybose. Nugalėtojų vyrų komandos išvyką remia remėjai VšĮ „Nacionalinė šachmatų lyga“.
Antrąją vietą užėmusi komanda įgyja teisę atstovauti Lietuvai 2009 m. Europos klubų taurės (vyrų) varžybose.
Esant galimybei vyrų antros ir moterų komandos išvyką gali paremti VšĮ „Nacionalinė šachmatų lyga“.
Apdovanojimai (diplomai ir medaliai) taip pat teikiami pirmosios lygos nugalėtojams.

17. Registracija, paraiškos:

Paraiškos teikiamos raštu Lietuvos šachmatų federacija, a/d 18, LT-01002 Vilnius arba el.paštu info@chessfed.lt .
Preliminarios paraiškos teikiamos iki 2008 m. rugpjūčio 20 d. Preliminarioje paraiškoje prašome nurodyti tik komandos pavadinimą, atstovaujamą klubą (mokyklą, kitą organizaciją ar LŠF narį) ir atsakingo asmens kontaktinius duomenis.
Paraiškos su komandų narių sąrašais turi būti pateiktos Lietuvos šachmatų federacijai iki 2008 m. rugsėjo 20 d.
Paraiškoje prašome nurodyti iki 14 komandos narių: 10 bendrųjų ir 4 moterų lentas. Dalyvius paraiškoje prašome nurodyti lentų eilės tvarka: vardą, pavardę, tikslią gimimo datą, FIDE reitingą, tikslų komandos pavadinimą, komandos kapitono telefono numerį, pašto ir elektroninio pašto adresą (oficialius komandos kontaktinius duomenis). Komandos turi nurodyti naudojamo pavadinimo trumpinį bei mačų teisėjų sąrašą (1-5 asmenys).
Teisėjai spręs ginčytinas situacijas bei kartu su kapitonais pasirašys mačų protokolus.
Taip pat paraiškoje komandos privalo nurodyti mačų vietos adresą, kur vyks lygos varžybos.

18. Informacijos sklaida

Išskirtinė teisė į varžybų rezultatų informacijos sklaidą priklauso VšĮ „Nacionalinė šachmatų lyga“. Informacija apie rezultatus skelbiama www.chessprojektai.lt.

19. Kontaktai:

LŠL komisaras Raimondas Paliulionis.
El. paštas: r.paliulionis@gmail.com, tel. +370 612 68508, faks.: +370 450 36429, adresas Agaro g.1, LT-41110 Biržai.
LŠL direktorius Virginijus Grabliauskas.
El. paštas: virvirgis@gmail.com, tel. +370 614 85382, faks.: +370 5 2375286, adresas Architektų 81-39, LT-04208 Vilnius.

IV. PAPILDOMA INFORMACIJA (dėl LŠL IV sezono starto)

I-II aukščiausios lygos mačai vyks lapkričio 8-9 d. adresu:
Kauno 3A, Vilnius, Vilniaus bridžo klubo patalpose
Atidarymas - lapkričio 8 d. 12.30
Ratai prasideda 13 val.
I-II pirmos lygos mačai vyks lapkričio 8-9 d. adresu:
Plungės g. 55, Telšiai, UAB „Telšių vandenys“ patalpose
Atidarymas - lapkričio 8 d. 12.30
Ratai prasideda 13 val.