2010/2011 m. Lietuvos šachmatų lygos

NUOSTATAI

 

I. Bendroji dalis

1. Organizatorius
Lietuvos šachmatų aukščiausiąją ir pirmąją lygas (toliau LŠL) organizuoja Lietuvos šachmatų federacija (toliau LŠF).

2. Tikslai
Populiarinti šachmatų sportą Lietuvoje, sudaryti prielaidas klubų komandoms varžytis tarpusavyje, išaiškinti pajėgiausias komandas, atstovausiančias Lietuvai 2011 m. Europos klubų taurės varžybose.

3. Varžybų vieta
Lietuvos šachmatų lygos komandų dalyvių miestai. Kiekvieno mačo tiksli varžybų vieta skelbiama atskirai, po paraiškų pateikimo termino pagal deklaruotas komandų žaidimo vietas, nurodytas paraiškose.

II. Dalyviai, jų teisės ir pareigos


4. Dalyviai

Dalyvauja šalies klubų, kurie yra Lietuvos šachmatų federacijos nariai, komandos.

5. Dalyvavimo sąlygos
Pateikti paraiškas ir dalyvauti lygos varžybose turi teisę klubai, neturintys mokestinių įsiskolinimų LŠF ir sumokėję LŠL dalyvavimo mokestį.
Komandos dalyvavimo mokestis yra 300 litų. Mokestis turi būti sumokėtas iki 2010 11 01. Komandų, atstovaujančių tam pačiam klubui skaičius neribojamas.

Kelionės, nakvynės ir kitas su dalyvavimu lygoje susijusias išlaidas apmoka klubai, kurių komandos dalyvauja LŠL, arba komandas komandiruojančios organizacijos.

6. Komandos sudėtis
Komandos sudėtis - 4 bendros ir 1 moterų lenta.

Paraiškoje galima nurodyti iki 14 komandos narių – maksimalus vyrų skaičius -10 . Lentų eilės tvarka atskiruose mačuose išdėstoma pagal komandos narių eilės seką paraiškoje. Penktoje lentoje kiekviename mače žaidžia būtinai moteris. Jei, pagal pateiktą paraiškoje eiliškumą, moteris pakyla į aukštesnę lentą tai penktoje lentoje privalo žaisti kita moteris.

 Tas pats žaidėjas (žaidėja) gali būti tik vienos komandos paraiškoje ir LŠL sezono metu atstovauti tik vieną komandą.

LŠL sezono metu komandos sudėtį galima keisti (papildyti neviršijant maksimalaus komandos narių skaičiaus) nuo 2010 12 13 iki 2010 01 08. Keitimo (papildymo) mokestis - 100 Lt už kiekvieną keičiamą žaidėją sumokamas iki 2010 01 06. Keisti galima 1 moterų ir 2 bendras lentas. Keičiami (papildomi) žaidėjai įtraukiami į komandos sudėtį bet kurioje lentoje, nekeičiant kitų lentų išdėstymo sekos. Kitu LŠL sezono metu komandos sudėties ir lentų išdėstymo sekos keisti negalima (išskyrus išimtinius atvejus, tokius kaip liga ar gyvenamosios vietos keitimas).

Komandos paraiškoje legionierių  (užsienio šalių šachmatų federacijų  narių) skaičius neribojamas, tačiau atskiruose mačuose gali dalyvauti iki dviejų legionierių. Mokestis už vieno legionieriaus dalyvavimą – 100 litų (už licenciją), sumokama iki LŠL sezono pradžios. Registruojant legionierius LŠL komisarui privaloma pateikti jų pačių sutikimus.

7. Dalyvių teisės ir pareigos

LŠF įsipareigoja nekeisti nuostatų prasidėjus sezonui.

LŠL komisaras įsipareigoja iš anksto informuoti visų komandų dalyvių kapitonus apie visus pasikeitimus.

Komandos įsipareigoja nepraleidinėti LŠL mačų.
Šeimininkų komanda privalo pasirūpinti tinkama varžybų vieta, inventoriumi (šachmatais,  laikrodžiais), mačų teisėjais. Pakeisti žaidimo vietą komanda gali ne vėliau kaip per 5 dienas iki mačo datos ir apie tai iš karto raštu informuoti varžovų komandos kapitoną ir LŠL komisarą.

Šeimininkų komanda, LŠL komisaro prašymu, turi užtikrinti LŠL rėmėjų reklamą mačo metu, bei stengtis užtikrinti mačo nušvietimą vietinėse masinėse informavimo priemonėse.

Plungės „Bokšto“ abi komandos esant galimybei (jei tai nesutampa su kitu šachmatų renginiu) sutinka namų mačus sužaisti per vieną savaitgalį su atvykusia svečių komanda (jei svečiai to pageidauja).

Pasibaigus mačui, bet ne vėliau kaip per valandą, abiejų komandų kapitonai (jeigu kapitonas nedalyvauja – pirmoje lentoje žaidžiantis komandos narys) privalo pranešti rezultatus LŠL komisarui  nurodytais telefonais ir ne vėliau kaip per 24 valandas pateikti informaciją elektroniniu paštu ir  elektroniniame *.pgn formate atsiųsti partijas LŠL komisarui.

Šeimininkų komanda privalo per vieną savaitę atsiųsti mačo protokolą su kapitonų ir teisėjo parašais (jeigu nedalyvauja kapitonas, turi būti komandos nario, žaidžiančio pirmoje lentoje parašas) .

8. Sankcijos už įsipareigojimų nevykdymą

LŠL dalyviams nesilaikant įsipareigojimų LŠL komisaras atitinkamų komandų atžvilgiu gali imtis šių sankcijų:

Įspėjimas.

Piniginė bauda iki 300 litų.

Pašalinimas iš LŠL.


III. VARŽYBOS

9. Varžybų sistema


Aukščiausioji lyga

Aukščiausioje Lietuvos šachmatų lygoje dalyvauja 10 komandų.
Aukščiausioje 2010/2011 m. Lietuvos šachmatų lygoje turi teisę dalyvauti 8 komandos, užėmusios 1-8 vietas 2009/2010 m. Lietuvos šachmatų lygoje.

Taip pat dalyvauti turi teisę 2009/2010 m. pirmosios Lietuvos šachmatų lygos komanda nugalėtoja bei 2009/2010 m. pereinamojo LŠL mačo komanda nugalėtoja.
Atsisakius bet kuriai iš komandų šios teisės, dalyvauti 2010/2011 m. aukščiausioje Lietuvos šachmatų lygoje kviečiama aukščiausią vietą 2009/2010 m. pirmojoje lygoje užėmusi komanda. Varžybos vykdomos ratų sistema.
Aštuonios ekipos, geriausiai pasirodžiusios aukščiausioje LŠL 2010/2011 m. sezone, išlaiko teisę kitą sezoną dalyvauti aukščiausioje Lietuvos šachmatų lygoje.

Komanda, užėmusi 10-ąją vietą netenka teisės žaisti 2011/2012 m. Lietuvos šachmatų aukščiausioje lygoje ir pereina į pirmąją lygą.

Komanda, aukščiausioje lygoje užėmusi 9-ąją vietą pagal LŠL tvarkaraštį žaidžia pereinamąjį mačą (arba mačą-turnyrą) su pirmosios lygos antrąją vietą užėmusia komanda. (Suteikiama galimybė šiame mače dalyvauti ir komandoms, kurios yra žaidę ankstesniuose sezonuose ir yra buvę LŠL aukščiausiosios lygos prizininkėmis, o šiame sezone nestartuoja) Šio mačo komanda nugalėtoja iškovoja teisę dalyvauti 2011/2012 aukščiausioje lygoje.

Priklausomai nuo komandos starto numerio varžybų lentelėje mačus komandos žaidžia namuose arba išvykoje (svečių komandos 1-oji lenta žaidžia baltosiomis figūromis).

Kiekvieno mačo komandų paraiškos su dalyvaujančiais žaidėjais pateikiamos ne vėliau kaip 15 min. prieš prasidedant mačui.

Pirmoji lyga

Pirmojoje 2010/2011 m. Lietuvos šachmatų lygoje turi teisę dalyvauti 8 komandos, užėmusios 2 - 9 vietas 2009/2010 m. pirmojoje Lietuvos šachmatų lygoje ir viena komanda, kuri 2009/2010 m. aukščiausioje Lietuvos šachmatų lygoje užėmė 10-ąją vietą.
Komanda, užėmusi 1-ąją vietą pirmojoje lygoje iškovoja teisę dalyvauti 2011/2012 m. Lietuvos šachmatų aukščiausioje lygoje.
Antrąją – devintąją vietas 2010/2011 m. pirmojoje LŠL užėmusios ekipos išlaiko teisę kitą sezoną dalyvauti pirmojoje Lietuvos šachmatų lygoje. Esant poreikiui pirmoje lygoje atrankiniame etape gali būti sudaromi pogrupiai. Po to – finaliniai turnyrai.

Esant poreikiui, gali būti suformuota antroji Lietuvos šachmatų lyga su analogiška komandų perėjimo į atitinkamai aukštesnę ar žemesnę lygą sistema.
Antrosios šachmatų lygos komandų skaičius yra ribotas – 10 komandų. Esant daugiau paraiškų, kviečiamos aukščiausią reitingo vidurkį turinčios komandos.
Tokiu atveju skaičiuojamas pirmųjų 4 bendrų ir 1 moterų lentos reitingo vidurkis.

10. Reglamentas
Varžybos vykdomos pagal FIDE šachmatų taisykles.

Laiko kontrolė - 90 minučių pirmiems 40 ėjimų + 30 minučių iki partijos pabaigos pridedant po 30 sekundžių po kiekvieno padaryto ėjimo.

Jei žaidėjas, registruotas mače, vėluoja daugiau kaip 15 min. -jam užskaitomas pralaimėjimas. Jei trys vienos komandos žaidėjai, registruoti mače, vėluoja daugiau kaip 15 min. -komandai užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:5. Mače nedalyvaujančiai komandai (be pateisinamos priežasties) taip pat užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:5. Abiem paskutiniais atvejais tolesnį nedalyvavusios komandos likimą lygoje sprendžia LŠL komisaras.


Turnyras registruojamas FIDE. Rezultatų ataskaitoje FIDE fiksuojamas 2010 11 01 d. dalyvių reitingas.

11. Tvarkaraštis
LŠL varžybos vykdomos 2010 m. lapkričio – 2011 m. vasario mėnesiais.

1 ratas- 2010/11/07

2 ratas- 2010/11/21

3 ratas- 2010/12/05

4 ratas- 2010/12/12

5 ratas- 2011/01/09

6 ratas- 2011/01/30

7 ratas- 2011/02/13

8 ratas- 2011/02/26

9 ratas- 2011/02/27

Tik du paskutiniai ratai žaidžiami visoms komandoms susirinkus į vieną vietą.

Mačų datos gali būti pakoreguotos atsižvelgiant į 2010 m. ir 2011 m. Lietuvos šachmatų federacijos varžybų kalendorių.

Pereinamųjų LŠL mačų (mačo) data papildomai suderinama tarp komandų ir LŠL komisaro.

 

12. Varžybų laikas
13 valanda, jeigu komandos nesusitaria kitaip (bet ne vėliau kaip 14 val.).

Susitarus komandoms, ir raštu informavus LŠL komisarą, atskiri LŠL mačai gali būti žaidžiami anksčiau. Paskutiniai du LŠL mačai yra neperkeliami. Komisaras pasilieka teisę pakeisti atskirų mačų datą (esant objektyvioms priežastims), ne mažiau kaip savaitę prieš mačą raštu informuodamas apie tai dalyvaujančių komandų kapitonus.

13. Nugalėtojų nustatymas
Laimi komanda, surinkusi daugiausiai taškų už mačus (už pergalę skiriami du taškai, už lygiąsias – vienas taškas). Taškų lygybės atveju, vietos nustatomos pagal papildomus rodiklius: 1) pagal visus komandos surinktus taškus, 2) tarpusavio rezultatą, 3) komandos surinktus taškus (eilės tvarka) prie I–os lentos, II, V (moterų), III, IV lentos.

14. Apdovanojimai

Visų LŠL komandų visi mokesčiai (starto mokesčiai, keitimo/papildymo mokesčiai,  mokesčiai už legionierius, galimos piniginės baudos ir pan.) patenka į bendrą LŠL prizinį fondą. Šis minimalus prizinis fondas panaudojamas tokia tvarka:

Aukščiausios lygos nugalėtojams – 65% surinktos sumos. (I vieta –  50%, II vieta - 30%, III vieta - 20%).

Pirmos lygos nugalėtojams – 15 % surinktos sumos

LŠF išlaidoms padengti –20 % mokesčių surinktos sumos (FIDE mokesčiai, medaliai, diplomai ir taurė aukščiausiai lygai, teisėjavimo išlaidos ).

Piniginiai prizai pervedami į prizines vietas užėmusių komandų klubų sąskaitas.

Esant galimybei prizinis fondas gali būti  padidintas.
Medalius ir diplomus gauna tiek tie komandų-prizininkių žaidėjai, kurie sužaidė bent 3 partijas. Aukščiausios Lietuvos lygos komanda nugalėtoja įgyja teisę atstovauti Lietuvai 2011 m. Europos klubų taurės (vyrų ir moterų) varžybose. Antrąją vietą užėmusi komanda įgyja teisę atstovauti Lietuvai 2011 m. Europos klubų taurės (vyrų) varžybose.
 
15. Registracija, paraiškos:
Paraiškos teikiamos el.paštu info@chessfed.lt su kopija LŠL komisarui  r.paliulionis@gmail.com
Paraiškos su komandų narių sąrašais turi būti pateiktos iki 2010 m. spalio 30 d.
 Dalyvius paraiškoje prašome nurodyti lentų eilės tvarka: vardą, pavardę, tikslią gimimo datą, FIDE reitingą, tikslų komandos pavadinimą, komandos kapitono telefono numerį, pašto ir elektroninio pašto adresą (oficialius komandos kontaktinius duomenis). Komandos turi nurodyti naudojamo pavadinimo trumpinį bei mačų teisėjų sąrašą (1-5 asmenys).
Teisėjai spręs ginčytinas situacijas bei kartu su kapitonais pasirašys mačų protokolus.
Taip pat paraiškoje komandos privalo nurodyti mačų vietos adresą, kur vyks lygos varžybos. (pridedama paraiškos forma).

IV. PAPILDOMA INFORMACIJA

16. Informacija

Oficiali informacija apie LŠL skelbiama Lietuvos šachmatų federacijos svetainėje www.chessfed.lt.

Informaciją apie rezultatus teikia LŠL komisaras IA Raimondas Paliulionis.
El.paštas r.paliulionis@gmail.com , tel. +370 612 68508 (mob), adresas Agaro g.1, LT-41110 Biržai.