VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės


Šachmatų varžybų bendrieji nuostatai.
ŠACHMATAI
           2009 m. birželio  26 d.,  Vilniaus šachmatų ir šaškių sporto mokykloje, Vasario 16-osios g. 14, Vilnius
Varžybos - individualiosios.

Varžybos vykdomos šveicariška sistema 7 ratais, pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles. Laiko kontrolė – 10 min. plius 5 sek. už kiekvieną padarytą ėjimą.
Varžybose gali dalyvauti sportininkai, kurie atitinka bendrųjų 2009 m. VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynių nuostatų reikalavimus. Dalyvių skaičius ribotas (iki 80). Dalyvauti varžybose kviečiami:
7-10 užsienio lietuvių kilmės šachmatininkų;
2009 m. šių Lietuvos šachmatų čempionatų prizininkai:
Po 3 vaikų (berniukų ir mergaičių iki 10 metų); po 3 jaunučių (berniukų ir mergaičių iki 12 metų); po 3 jaunučių (berniukų ir mergaičių iki 14 metų); po 3 jaunių (vaikinų ir merginų iki 16 metų); po 3 jaunių (vaikinų ir merginų iki 18 metų); po 3 jaunimo (vaikinų ir merginų iki 20 metų); po 3 suaugusių (vyrai ir moterys, amžius neribojamas). Kviečiami sportininkai savo dalyvavimą finalinėse varžybose turi patvirtinti ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 07 d.

Paraiškų teikimo tvarka:
visi kiti šachmatininkai, norintys dalyvauti varžybose teikia paraiškas iki 2009 06 10. Paraiškoje prašome nurodyti vardą, pavardę, FIDE reitingą, gimimo metus, atstovaujamą miestą ar rajoną, telefono numerį ir el.pašto adresą. Paraiškas siųsti varžybų vyr.sekretoriui FA Raimondui Paliulioniui el.paštu r.paliulionis@gmail.com .

Esant daugiau paraiškų negu numatyta priimti dalyvių, pirmumo tvarka kviečiami anksčiau paraiškas pateikusieji. Dalyvių sąrašas bus skelbiamas http://www.bsk.puslapiai.lt .

Varžybų nugalėtoju tampa dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų. Taškų lygybės atveju, vietos nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius:
1. Buchholco koeficientas (media, atmetus blogiausią varžovo rezultatą); 2. Buchholco koeficientas; 3. Progreso koeficientas; 4. Pergalių skaičius; 5. Tarpusavio žaibo partija (baltiesiems skiriama 5 min., juodiesiems - 4 min., lygiųjų atveju aukštesnė vieta atitenka žaidėjui žaidusiam juodaisiais. Taikoma tik 1-3 vietų nustatymui).Taip pat vykdoma jaunučių (berniukų ir mergaičių iki 14 m.), jaunių (vaikinų ir merginų iki 18 metų), jaunimo (vaikinų ir merginų iki 20 metų) bei moterų rezultatų įskaita.
Varžybų vyr.teisėjas - IA Jonas Sidabras.